Jste zde: Domácí stránka |
naryby.cz > Kronika > Ostatní > Vypouštění rybníka Staňkovský - podzim 2000

Vypouštění rybníka Staňkovský - podzim 2000

V průběhu měsíce října a v první dekádě listopadu 2000 došlo k postupnému odpouštění vody z rybníka Staňkovský z důvodu opravy hlavní výpusti. K tomuto kroku přistoupil majitel revíru Rybářství Třeboň, a.s. po delším váhání proto, že situace s propouštěním hlavní výpusti již byla neudržitelná (rybník byl naposledy spuštěn v roce 1987).

Pohled na rybník z Autokempu Tomášek
Pohled na rybník z Autokempu Tomášek
   Pohled na původní hráz Jáhly
Pohled na původní hráz Jáhly

Podle neoficiálního vyjádření Rybářství Třeboň, a.s. je hlavním a jediným důvodem oprava výpusti, nikoliv odlov ryb. Aby se předešlo neplánovanému úniku ryb hlavní výpustí do rybníku Hejtman (i když k částečnému úniku ryb přece jen došlo - viz níže) a aby co největší počet ryb byl udržen mimo oblast intenzivního vypouštění před hlavní výpustí, byl celý rybník rozdělen na tři jezera.

Příprava na odlov ryb před hlavní výpustí
Příprava na odlov ryb před hlavní výpustí
   Horní polovina rybníka - 14 dní před vypuštěním
Horní polovina rybníka - 14 dní před vypuštěním

Horní a střední jezero je odděleno hrází v místě zvaném Koštejk, střední a dolní jezero je odděleno nově rekonstruovanou hrází Na Jáhlách mezi tábořišti Oáza
a Slavjanka. Hráz Na Jáhlách byla původně součástí rybníka, ale před mnoha
lety došlo k jejímu odstřelu.

Zaměstnanci Rybářství Třeboň pod hlavní hrází
Zaměstnanci Rybářství Třeboň pod hlavní hrází
   Hlavní výpusť rybníka - 2 dny před vypušťením
Hlavní výpusť rybníka - 2 dny před vypušťením

Majitel rybníku vyjádřil přesvědčení, že většina ryb zůstala v horním a středním jezeře a únik ryb v dolní části rybníku se jich tedy netýkal. K vlastnímu úplnému vypuštění spodního rybníka a odlovu ryb došlo ve dnech 7. a 8. listopadu 2000. Ryby, které po uzavření hráze Na Jáhlách zůstaly ve spodní části rybníka (zejména tolstolobik 8 - 20 kg, v menším množství candát 2 - 5 kg a kapr) byly částečně splaveny proudem vody do rybníka Hejtman a zbytek byl odloven a přemístěn do střední části rybníka.

Pohled na prostřední jezero z hráze "Na Jáhlách"
Pohled na prostřední jezero z hráze "Na Jáhlách"
   Hráz Koštejk oddělující horní a prostřední jezero
Hráz Koštejk oddělující horní a prostřední jezero

Vzhledem k tomu, že v řece pod hlavní výpustí bylo v této chvíli jen minimální množství vody, patří dík i obětavým občanům Staňkova, kteří část splavovaných ryb dokázali uchránit před udušením. Můžeme prohlásit, že ve velké většině byly staňkovské ryby ubráněny před odlovem nebo splavením do jiného rybníka. K naší radosti jsou to zejména okouni, candáti a štiky, jichž se patrně tento zásah do rybníku výrazněji nedotkl.

Nově rekonstruovaná hráz "Na Jáhlách"
Nově rekonstruovaná hráz "Na Jáhlách"
   Nejlepší místo pro lov candátů - pokud je voda
Nejlepší místo pro lov candátů - pokud je voda

Oprava hlavní výpusti si vyžádá 2 - 3 týdny, takže na jaře 2001 budou staňkovské ryby opět připraveny na boj s vámi. I přes několik urgencí se nám nepodařilo získat oficiální zprávu od majitele rybníku Rybářství Třeboň, a.s., z tohoto důvodu je výše uvedený popis události záznamem akce z pohledu zúčastněných pozorovatelů.

Loading...

Ostatní

Otevírací doba prodejny

červen - srpen

•   pondělí - pátek      8 - 18 hodin
•   sobota                   8 - 16 hodin
•   něděle                   8 - 14 hodin

Půjčovna kol

•   Dětská kola od 12" do 20"
•   Treková a horská kola 24" až 29"
•   Elektrokola Standard
•   Elektrokola Vyšší třída
•   Elektrokola Top
•   Koloběžky
•   Dětské vozíky
•   Dětské sedačky (pouze se zapůjčeným kolem)

Doporučujeme

Pro vášnivé rybáře doporučujeme rybník Nový Kanclíř. Nachází se naí asi 15 km od Třeboně, poblíž Chlumu u Třeboně. Je obklopen rozsáhlým komplexem lesů. Díky jeho průběžnému zarybňování kapitálními rybami (kapr, štika, sumec) se stal velice atraktivním a vyhledávaným místem všech náruživých rybářů.

Loading...

Ostatní